پروژه های شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در سطح استان گیلان

در مجموع سه فاز این پروژه شامل ۵۳ روستا و آبادی، ۴ حلقه چاه، ۴ باب ایستگاه پمپاژ سر چاهی، ۴ باب ایستگاه پمپاژ بین راهی می باشد. پروژه آبرسانی مجتمع روستایی دادین شهرستان کازرون دارای ۱۰۳ کیلومتر خط انتقال و ۱۱۹ کیلومتر طول شبکه لوله های پلی اتیلن، گالوانیزه و فولادی است.