نقشه برداری زمینی
نقشه برداری زمینی
شرکت مهندسین مشاور شهرآب خزر در زمینه نقشه برداری زمینی با بهره گیری از دانش و تجربیات حرفه ای کارشناسان خود، در راستای همگامی با استانداردها و دستورالعمل های موجود، همراه با آخرین نسخه های نرم افزاری مهندسی، امکان و صلاحیت انجام خدمات مختلفی را به شرح ذیل به عهده دارد:
تهیه نقشه های توپوگرافی اعم از منطقه ای، شهری و نقشه های کاداستر، نقشه برداری و پیاده کردن طرح ها شامل مسیرها، خطوط لوله، انتقال نیرو، نقشه های شهری و ثبتی، تهیه پروفیل های طولی و عرضی و تجمیع و افراز زمین، تعیین و اندازه گیری نقاط کنترل زمینی عکسی، همچنین تهیه مدل ارتفاعی رقومی در مواردی که جمع آوری اطلاعات آن به روش زمینی است. انجام پردازش های کارتوگرافی برای ارایه و چاپ محصولات.
تعدادی از پروژه های انجام شده توسط این شرکت در صلاحیت مذکور به شرح زیر می باشد:
محدوده خدمات
نقشه برداری زمینی و توپوگرافی
کاداستر شهری و غیرشهری
ردیف عنوان پروژه کارفرما سال انجام
۱ نقشه برداری مجتمع آبرسانی روستایی کلیشم شهرستان رودبار شرکت آبفار گیلان ۱۳۸۴
۲ تهیه نقشه‌های توپوگرافی و کاداستر ۱۲۰۰ هکتار شالیزارهای شفت سازمان جهاد کشاورزی گیلان ۱۳۸۴-۸۵
۳ نقشه برداری محدوده ۱۴۱ هکتاری منطقه آزاد انزلی سازمان منطقه آزاد انزلی ۱۳۸۴
۴ نقشه برداری ۱۵ روستای آذربایجان شرقی با مقیاس ۱/۵۰۰ بنیاد مسکن آذربایجان شرقی ۱۳۸۵
۵ نقشه برداری شبکه فاضلاب روستاهای اون بیر بیگلو و گیلارلوی گرمی شرکت آبفار اردبیل ۱۳۸۵
۶ نقشه برداری مجتمع ورزقان ( ۵۲روستا ) شرکت آبفار آذربایجان شرقی ۱۳۸۵
۷ نقشه برداری ۱/۲۰۰ و ۱/۱۰۰۰ در سطح شهرستان سقز شرکت گاز کردستان ۱۳۸۶-۸۷
۸ نقشه برداری حفره‌های استان گیلان به حجم ۱۵۰ کیلو متر شرکت گاز گیلان ۱۳۸۶-۸۷
۹ نقشه‌برداری توپوگرافی و کاداستر اراضی کشاورزی تازه کند پارس آباد سازمان جهاد کشاورزی اردبیل ۱۳۸۷
۱۰ تهیه نقشه‌های توپوگرافی محدوده ۱۵۰۰ هکتاری اراضی مغان سازمان جهاد کشاورزی اردبیل ۱۳۸۷
۱۱ سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی شرکت گاز همدان ۱۳۸۷
۱۲ تهیه نقشه بیلت شبکه توزیع گاز در سطح شهرستان‌های کردستان شرکت گاز کردستان ۱۳۸۷
۱۳ تهیه نقشه ۱/۱۰۰ خط تغذیه روستای دزلی مریوان شرکت گاز کردستان ۱۳۸۸
۱۴ نقشه برداری روستاهای شهرستان اهر بنیاد مسکن آذربایجان شرقی ۱۳۸۸
۱۵ نقشه برداری شبکه آب حسین آباد نقش رستم شهرستان مرودشت شرکت آبفار فارس ۱۳۸۸
۱۶ نقشه برداری خط انتقال آب حسین آباد نقش رستم شهرستان مرودشت شرکت آبفار فارس ۱۳۸۹
۱۷ نقشه برداری خط انتقال دوسیران، سمغان کازرون و هاشم آباد مرودشت شرکت آبفار فارس ۱۳۸۹
۱۸ نقشه برداری شبکه آب روستاهای پسکوه جلیل شهرستان رستم شرکت آبفار فارس ۱۳۸۹
۱۹ نقشه برداری خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاها شرکت گاز کرمانشاه ۱۳۹۰-۹۱
۲۰ نقشه برداری ۱/۵۰۰ کاداستر شهر سیاهکل اداره کل ثبت اسناد گیلان ۱۳۹۱
۲۱ نقشه برداری ۱/۲۰۰ روستاهای همدان به طول ۳۰۰ کیلومتر شرکت گاز همدان ۱۳۹۲
۲۲ تهیه نقشه کاداستر و توپوگرافی ۱۰۰۰ هکتار اراضی کشاورزی در سطح استان آذربایجان غربی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ۱۳۹۴
۲۳ تهیه نقشه پایه به طریق برداشت زمینی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۱۳۹۴