شبکه هاي آبیاری و زهکشی
شبکه های آبیاری و زهکشی
محدوده خدمات
فاز صفر (مطالعات امکان سنجی)
فاز اول (مطالعات طرح مقدماتی)
فاز دوم (مطالعات طرح تفصیلی)
فاز سوم (نظارت کارگاهی و عالیه)
عامل چهارم (مدیریت طرح)
شرکت مهندسین مشاور شهرآب خزر در زمینه شبکه های آبیاری و زهکشی با بهره گیری از دانش و تجربیات حرفه ای کارشناسان خود، در راستای همگامی با استانداردها و دستورالعمل های موجود، همراه با آخرین نسخه های نرم افزاری مهندسی، امکان و صلاحیت انجام خدمات مختلفی را در زمینه های مطالعات فاز صفر، اول، دوم و سوم (نظارت) به شرح ذیل به عهده دارد:
منابع آب های سطحی و زیرزمینی، برنامه ریزی و اقتصاد آب، تلفیق منابع آب، آبرسانی سطحی و زیرزمینی، مطالعه و طراحی شبکه های آبرسانی، تأسیسات انحراف آب، بندهای انحرافی تا ارتفاع ۵ متر، مطالعات و طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی (درجه ۳ و ۴)، تغذیه مصنوعی، آبیاری تحت فشار و تأسیسات وابسته.
تعدادی از پروژه های انجام شده توسط این شرکت در صلاحیت مذکور به شرح زیر است:
ردیف عنوان پروژه کارفرما سال انجام
۱ نقشه برداری و مطالعات مرحله اول و دوم طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری شهرستان شفت به وسعت۱۶۰۰ هکتار جهاد کشاورزی گیلان ۱۳۸۴
۲ نظارت عالیه و کارگاهی طرح‌های تجهیز و نوسازی شالیزارهای شفت جهاد کشاورزی گیلان ۱۳۸۵-۶
۳ مطالعات مرحله اول و دوم طرحهای تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری شهرستان شفت به وسعت۱۲۰۰ هکتار جهاد کشاورزی گیلان ۱۳۸۴-۵
۴ نظارت کارگاهی و عالیه شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی (F3) روستاهای شهرستان صومعه سرا جهاد کشاورزی گیلان ۱۳۸۹
۵ نظارت کارگاهی و عالیه شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی (F3) روستاهای شهرستان رشت جهاد کشاورزی گیلان ۱۳۹۰-۱
۶ مطالعات شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی (F3) روستاهای شهرستان شفت به طول ۴۰ کیلومتر جهاد کشاورزی گیلان ۱۳۹۱
۷ طراحی پروژه های آبیاری و زهکشی منطقه مرکزی گیلان سازمان آب منطقه ای گیلان ۱۳۹۲-۹۳
۸ نظارت کارگاهی پروژه های آبیاری و زهکشی منطقه مرکزی گیلان سازمان آب منطقه ای گیلان ۱۳۹۲-۹۳
۹ نظارت کارگاهی و عالیه شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی حوضه آبریز کشور در سطح شهرستانهای شفت- فومن- رضوانشهر-ماسال جهاد کشاورزی گیلان ۱۳۹۵
۱۰ نظارت کارگاهی و عالیه شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی حوضه آبریز کشور در سطح شهرستانهای آستارا-تالش جهاد کشاورزی گیلان ۱۳۹۵