خدمات مشاوره فاز سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) تصفیه خانه فاضلاب صنعتی ناحیه صنعتی سکام رضوانشهر

پروژه احداث و تجهیز تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سکام رضوانشهر با ظرفیت ۸۰ متر مکعب در روز شامل موارد زیر می باشد:

  • عملیات ساختمانی، مکانیکال و الکتریکال ساختمان های تصفیه خانه
  • خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکال، الکتریکال و آزمایشگاهی تصفیه خانه
  • محوطه سازی و ساخت دیوار محوطه
  • بهره برداری شامل نگهداری، تأمین نیرو و آموزش
  • سایر عملیات تکمیلی