خطوط انتقال نفت و گاز
خطوط انتقال نفت و گاز
شرکت مهندسین مشاور شهرآب خزر در زمینه خطوط انتقال نفت و گاز با بهره گیری از دانش و تجربیات حرفه ای کارشناسان خود، در راستای همگامی با استانداردها و دستورالعمل های موجود، همراه با آخرین نسخه های نرم افزاری مهندسی، امکان و صلاحیت انجام خدمات مختلفی را در زمینه های مطالعات فاز صفر، اول، دوم و سوم (نظارت) به شرح ذیل به عهده دارد:
تأسیسات تلمبه خانه ها، ایستگاه های کمپرسور، انبارها و مخازن ذخیره، پایانه های نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تأسیسات جانبی، سازه صنعتی و سیویل مربوط.
تعدادی از پروژه های انجام شده توسط این شرکت در صلاحیت مذکور به شرح زیر می باشد:
محدوده خدمات
فاز صفر (مطالعات امکان سنجی)
فاز اول (مطالعات طرح مقدماتی)
فاز دوم (مطالعات طرح تفصیلی)
فاز سوم (نظارت کارگاهی و عالیه)
عامل چهارم (مدیریت طرح)

>

ردیف عنوان پروژه کارفرما سال انجام
۱ نقشه برداری، بازاریابی، طراحی خطوط تغذیه، شبکه توزیع گاز ۴۵۰ کیلومتر شرکت گاز گیلان ۱۳۸۴-۸۵
۲ نقشه برداری، بازاریابی، طراحی خطوط تغذیه، شبکه توزیع گاز۴۵۰ کیلومتر شرکت گاز گیلان ۱۳۸۵-۸۶
۳ نقشه برداری، بازاریابی و طراحی ۱۰ کیلو متر خط انتقال،۳۰۰ کیلومتر خط تغذیه و ۸۰۰ کیلومتر شبکه توزیع گاز روستایی شرکت گاز کرمانشاه ۱۳۸۵-۸۶
۴ نقشه برداری، بازاریابی و طراحی خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز شرکت گاز یزد ۱۳۸۵-۸۶
۵ طراحی شبکه توزیع گاز شهرک صنعتی اردکان یزد شهرک‌های صنعتی یزد ۱۳۸۵-۸۶
۶ نقشه برداری، بازاریابی، مسیر یابی و طراحی ۸۰کیلو متر خط انتقال و۴۰۰ کیلو متر خط تغذیه وشبکه توزیع گاز شرکت گاز چهار محال و بختیاری ۱۳۸۶-۸۷
۷ نقشه برداری، بازاریابی، طراحی خط تغذیه، شبکه توزیع منطقه ۱ شرکت گاز همدان ۱۳۸۷-۸۸
۸ نقشه برداری، بازاریابی، طراحی خط تغذیه، شبکه توزیع منطقه ۲ شرکت گاز همدان ۱۳۸۷-۸۸
۹ مسیر یابی، نقشه برداری و طراحی شبکه گاز شهر خوسف شرکت گاز خراسان جنوبی ۱۳۸۷
۱۰ نقشه برداری، تهیه نقشه بیلت ۱/۲۰۰ در سطح روستاهای استان همدان شرکت گاز همدان ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۱۱ شرکت گاز آذربایجان شرقی شرکت گاز آذربایجان شرقی ۱۳۸۸-۸۹
۱۲ طراحی شبکه گاز ۳ شهرک‌ قنوات، اراضی شکوهیه و سلفچگان شهرک های صنعتی قم ۱۳۸۸
۱۳ نقشه برداری، بازاریابی، طراحی خط تغذیه و شبکه توزیع گاز ۸۰۰ ک شرکت گاز گیلان ۱۳۸۸-۸۹
۱۴ نقشه برداری، بازاریابی، طراحی خط تغذیه و شبکه توزیع گاز شرکت گاز اردبیل ۱۳۸۸-۸۹
۱۵ نقشه برداری، بازاریابی، طراحی خط تغذیه و شبکه توزیع گاز ۸۰۰ ک شرکت گاز گیلان ۱۳۸۹-۹۰
۱۶ طراحی شبکه توزیع گاز ناحیه صنعتی مروست استان یزد شهرک‌های صنعتی یزد ۱۳۹۰
۱۷ نقشه برداری، بازاریابی، طراحی خط تغذیه، شبکه توزیع شرکت گاز همدان ۱۳۹۰
۱۸ نظارت کارگاهی خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز و انشعابات سطح استان گیلان شرکت گاز گیلان ۱۳۹۰-۹۲
۱۹ تهیه نقشه های بیلت با مقیاس ۱/۲۰۰ در سطح روستاهای استان کردستان شرکت گاز کردستان ۱۳۹۰
۲۰ نقشه برداری، بازاریابی، طراحی خط تغذیه و شبکه توزیع گاز ۵۵۰ ک شرکت گاز آذربایجان شرقی ۱۳۹۱
۲۱ نقشه برداری و تهیه نقشه بیلت در شهرها و روستاهای استان همدان شرکت گاز همدان ۱۳۹۲-۹۳
۲۲ خط سیر شهرستان بانه و روستاهای تابعه شرکت گاز کردستان ۱۳۹۲
۲۳ طراحی شبکه گاز محوطه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان شرکت گاز گیلان ۱۳۹۳
۲۴ نقشه برداری – بازاریابی و طراحی شبکه گاز رسانی به طول ۲۲۰ کیلومتر شرکت گاز استان گیلان ۱۳۹۳
۲۵ نقشه برداری – بازاریابی و طراحی شبکه گاز رسانی به طول ۲۵۰ کیلومتر شرکت گاز استان گیلان ۱۳۹۴
۲۶ نقشه برداری – بازاریابی و طراحی شبکه گاز رسانی به طول ۱۵۰۰ کیلومتر شرکت گاز استان گیلان ۱۳۹۴-۹۵
۲۷ خط انتقال گاز چهار محال و بختیاری شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری ۱۳۹۴
۲۸ مسیریابی، نقشه برداری، بازاریابی، طراحی خدمات فنی و تهیه نقشه های خط سیر و بازنگری در سطح استان چهارمحال و بختیاری شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری ۱۳۹۴
۲۹ بررسی بازار – برآورد مصرف شهرهای سامان، بن طاقانک و شهر کیان در سطح استان چهار محال و بختیاری شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری ۱۳۹۴
۳۰ نقشه برداری – بازاریابی و طراحی شبکه و خط تغذیه به طول ۳۰۰ کیلومتر شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری ۱۳۹۴
۳۱ طراحی، تامین کالا، تجهیزات و اجرای عملیات گاز رسانی (خطوط انتقال، تغذیه، شبکه، نصب انشعاب و ابنیه فنی) روستاهای استان لرستان شرکت گاز استان لرستان ۱۳۹۵-۹۷
۳۲ امکان سنجی، مسیریابی، نقشه برداری، بازاریابی و طراحی و تهیه نقشه های خط سیر بصورت متفرقه در سطح روستاها و مراکز استان خزاسان جنوبی فاز ۱ شرکت گاز استان خراسان جنوبی ۱۳۹۶-۹۷
۳۳ بهینه سازی طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه توزیع محوطه داخلی سایت یارد تعمیرات خط لوله خرم آباد و علمک های مربوطه شرکت راه و ساختمانی رهگا ۱۳۹۷
۳۴ بازنگری و طراحی مجدد شبکه داخلی گاز منطقه ویژه اقتصادی بیرجند منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی ۱۳۹۷-۹۸
۳۵ طراحی صنایع پراکنده در سطح استان همدان شرکت گاز استان همدان ۱۳۹۸
۳۶ نقشه برداری ،بازاریابی ،طراحی حفرات خالی استان گیلان به طول تقریبی ۱۵۰کیلومتر طراحی و ۳۵۰ کیلومتر نقشه برداری شرکت گازاستان گیلان ۱۳۹۸
۳۷ اراِئه خدمات طراحی پروژه۲۴۰ کیلومتر خط تغذیه و شبکه توزیع در سطح استان کهگیلویه و بویر احمد شرکت گاز استان کهگیلویه و بویر احمد ۱۳۹۸
۳۸ ارائه خدمات مهندسی و تهیه اسناد و نقشه برداری ۱۷۰ کیلومتر خط تغذیه و شبکه توزیع در سطح استان کهگیلویه و بویر احمد شرکت گاز استان کهگیلویه و بویر احمد ۱۳۹۸
۳۹ نقشه برداری و طراحی خطوط تغذیه گاز ،ایستگاهای تقلیل فشار ،برآورد هزینه ها و تهیه اسناد مناقصه شهرک گلخانه ای هاشم آباد رضوانشهر ،شیخ نشین ماسال ، زردکام شفت و شیلسر بندر انزلی استان گیلان شرکت گاز استان گیلان ۱۳۹۸
۴۰ امکان سنجی، مسیر یابی، نقشه برداری ، بازاریابی، طراحی ،خدمات فنی و تهیه نقشه های خط سیر بصورت متفرقه در سطح روستاهای باقیمانده استان خراسان جنوبی (فاز سه ) شرکت گاز استان خراسان جنوبی ۱۳۹۸
۴۱ نقشه برداری و طراحی خط انتقال و تغذیه گاز ،ایستگاهای تقلیل فشار ،برآورد هزینه ها و تهیه اسناد مناقصه شهرک گلخانه ای دیسام شهرستان سیاهکل استان گیلان شرکت گاز استان گیلان ۱۳۹۸
۴۲ عملیات نقشه برداری ، بازاریابی، خط سیر و طراحی شبکه و توزیع گاز در سطح روستاهای استان اردبیل شرکت گاز استان اردبیل ۱۳۹۸
۴۳ طراحی گاز رسانی به واحدهای صنعتی در سطح استان همدان شرکت گاز استان همدان ۱۳۹۹
۴۴ نقشه برداری ، بازاریابی،تهیه نقشه های خط سیر و طراحی شبکه های توزیع و خطوط تغذیه مسکن محرومین به صورت متفرقه در سطح استان خراسان جنوبی شرکت گازاستان خراسان جنوبی ۱۳۹۹
۴۵ مطالعه و ارائه طرح ایمن سازی مخازن گازوئیل بیمارستان رسول اکرم رشت سازمان تامین اجتماعی ۱۳۹۹
۴۶ پروژه امکان سنجی ،مسیر یابی ،نقشه برداری ، بازاریابی،طراحی و خدمات فنی مربوط به مراکز صنعتی و تولیدی باقیمانده در سطح استان خراسان جنوبی شرکت گازاستان خراسان جنوبی ۱۳۹۹
۴۷ مشاور طراحی گاز رسانی به واحد های صنعتی در سطح استان همدان شرکت گاز استان همدان ۱۳۹۹
۴۸ خدمات مشاور مرحله سوم شامل نظارت کارگاهی بر اجرای خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار شهرک های گلخانه ای دیسام سیاهکل،هاشم آباد رضوانشهر ،شیلسر بندر انزلی ، زرد کام شفت استان گیلان شرکت شهرکهای کشاورزی ۱۴۰۰
۴۹ انجام خدمات مشاوره برای پیمان نقشه برداری، بازاریابی و تهیه نقشه های خط سیر و طراحی شبکه های توزیع و تغذیه پاسگاه های مرزی سطح استان خراسان جنوبی شرکت گازاستان خراسان جنوبی ۱۴۰۰
۵۰ طراحی گاز رسانی به صنایع همدان شرکت گازاستان همدان ۱۴۰۰
۵۱ طراحی و نظارت تاسیسات زیربنایی شهرک گلخانه ای دیسام سیاهکل شرکت شهرکهای کشاورزی گیلان ۱۴۰۱
۵۲ طراحی و تهیه اسناد مناقصه ۴ دستگاه ساختمان و ایستگاه TBS شهرک گلخانه ای ۱۶۰۰هکتاری مغان استان اردبیل شرکت شهرکهای کشاورزیاستان اردبیل ۱۴۰۲
۵۳ خدمات مشاوره مرحله سوم نظارت کارگاهی بر اجرای خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار شهرک های گلخانه ای استان گیلان شرکت شهرکهای کشاورزی استان گیلان ۱۴۰۲
۵۴ نظارت بر اجرای خط تغذیه گاز۲۵۰ پوند داخل شهرک گلخانه ای شیله سر انزلی شرکت اکسیر صنعت باختری ۱۴۰۲
۵۵ خدمات مشاورطراحی حفرات خالی استان گیلان بطول تقریبی ۹۰ کیلومتر طراحی و ۹۰ کیلومتر نقشه برداری شرکت گاز استان گیلان ۱۴۰۲
۵۶ نظارت بر اجرای خط تغذیه گاز۲۵۰ پوندفاز اول شهرک گلخانه ای دیسام سیاهکل شرکت ندا گستر میلاد ۱۴۰۲
۵۷ ارائه طرح خط گاز ۶۰،۳۰،۲ پوند و ایستگاه ثانویه گلخانه شرکت ندا گستر میلاد واقع در شهرک گلخانه ای دیسام سیاهکل شرکت ندا گستر میلاد ۱۴۰۲