تاسیسات آب و فاضلاب

شرکت مهندسین مشاور شهرآب خزر در زمینه شبکه ­های تأسیسات آب و فاضلاب با بهره­ گیری از دانش و تجربیات حرفه ­ای کارشناسان خود، در راستای همگامی با استانداردها و دستورالعمل­ های موجود، همراه با آخرین نسخه­ های  نرم افزاری مهندسی، امکان و صلاحیت انجام خدمات مختلفی را در زمینه­ های مطالعات فاز صفر، اول، دوم و سوم (نظارت) به شرح ذیل به عهده دارد:

تأسیسات آبگیری، جمع آوری و انتقال آب، شبکه های توزیع آب، مخازن، تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و نمک زدایی و ابنیه مربوط، محاسبه نشست فیزیکی و نشت یابی شبکه های آب شهری، جمع آوری و انتقال فاضلاب های شهری و صنعتی و تصفیه خانه های مربوط، جمع آوری و انتقال آب های سطحی، طراحی سیستم های نگهداری و تعمیرات برنامه ای و سیستم های تله متری و کنترل از راه دور (scada) تأسیسات و تجهیزات فوق و استفاده از پساب تصفیه شده.

تعدادی از پروژه های انجام شده توسط این شرکت در صلاحیت مذکور به شرح زیر می باشد:
محدوده خدمات
فاز صفر (مطالعات امکان سنجی)
فاز اول (مطالعات طرح مقدماتی)
فاز دوم (مطالعات طرح تفصیلی)
فاز سوم (نظارت کارگاهی و عالیه)
عامل چهارم (مدیریت طرح)
ردیف عنوان پروژه کارفرما سال انجام
۱ مطالعات طرح حفاظت از تأسیسات مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی شرکت آب و فاضلاب گیلان ۱۳۸۳
۲ مطالعات فاز ۱ و۲ مجتمع آبرسانی روستایی کلیشم رودبار شرکت آبفار گیلان ۱۳۸۴
۳ خدمات مدیریت طرح آب و فاضلاب پنج روستایی آبفار کهگیلویه وبویراحمد ۱۳۸۴
۴ مطالعات فاز ۱، ۲ و۳ تأسیسات آب و فاضلاب منطقه آزاد انزلی سازمان منطقه آزاد انزلی ۱۳۸۴-۸۸
۵ طراحی فاز ۱و ۲ تاسیسات فاضلاب روستاهای گیلار لو و اون بیر بیگلو شهرستان گرمی شرکت آبفار اردبیل ۱۳۸۵
۶ طراحی فاز دوم چاه دادخدای کهنوج و بیدخوان بردسیر شرکت آبفار کرمان ۱۳۸۵
۷ مطالعات مراحل ۱و ۲ آبرسانی مجتمع ستار خان ورزقان شرکت آبفار آذربایجان شرقی ۱۳۸۵-۸۶
۸ مطالعات فنی، اقتصادی و زیست محیطی فاضلاب شهر لیسار شرکت آب و فاضلاب گیلان ۱۳۸۶
۹ طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب ۶ شهرک‌ صنعتی سطح استان شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان ۱۳۸۶
۱۰ طراحی فاز ۱و ۲ آب و فاضلاب ناحیه صنعتی آسیابسران املش سازمان جهاد کشاورزی گیلان ۱۳۸۶
۱۱ نقشه برداری، طراحی و نظارت مجتمع های آب و فاضلاب شرکت آبفار مازندران ۱۳۸۷-۸۸
۱۲ مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال و شبکه توزیع مجتمع آبرسانی دادین شهرستان کازرون شرکت آبفار فارس ۱۳۸۸
۱۳ مطالعات مرحله اول و دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی آشتیان شهرک صنعتی مرکزی ۱۳۸۸
۱۴ مطالعات تصفیه خانه فاضلاب شهرک‌های غرب شهر اهواز شرکت آب و فاضلاب اهواز ۱۳۸۸-۸۹
۱۵ بازنگری مطالعات مراحل ۱و ۲ و ۳ شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب روستاهای ویرمونی و پاشاکی شرکت آبفار گیلان ۱۳۸۸-۹۱
۱۶ نظارت کارگاهی فاز اول تأسیسات آبرسانی مجتمع دادین شهرستان کازرون شرکت آبفار فارس ۱۳۸۹
۱۷ نقشه برداری و مطالعات مرحله اول شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب روستاهای نوخاله اکبری و جعفری شرکت آبفار گیلان ۱۳۸۹
۱۸ نقشه برداری و مطالعات مرحله اول شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب روستای لیجارکی حسن رود شرکت آبفار گیلان ۱۳۸۹
۱۹ نقشه برداری، طراحی و نظارت مجتمع های آب و فاضلاب سطح استان شرکت آبفار مازندران ۱۳۹۰-۹۱
۲۰ نظارت کارگاهی فاز دوم و سوم تأسیسات آبرسانی مجتمع دادین کازرون شرکت آبفار فارس ۱۳۹۰-۹۱
۲۱ پروژه جمع آوری آبهای سطحی انزلی شهرداری انزلی ۱۳۹۲
۲۲ مطالعات فاز اول و دوم و نظارت عالیه سیستم پمپاژ لسکوکلایه سازمان جهاد کشاورزی گیلان ۱۳۹۳
۲۳ مطالعات مرحله اول تاسیسات آب شرب شهر املش آب و فاضلاب گیلان ۱۳۹۳
۲۴ جمع آوری آبهای سطحی سایت سیدالهشدا زیباکنار آب و فاضلاب گیلان ۱۳۹۳
۲۵ بازنگری طراحی و نظارت کارگاهی بر فاز دوم پروژه آب شرب و آتش نشانی موزه میراث روستایی گیلان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان ۱۳۹۴
۲۶ نظارت پروژه های آب و فاضلاب روستاهای مازندران شرکت آبفار مازندران ۱۳۹۴
۲۷ نظارت تصفیه خانه فاضلاب سکام رضوانشهر شرکت شهرکهای صنعتی گیلان ۱۳۹۴
۲۸ نظارت پروژه های شهرک های صنعتی مازندران شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ۱۳۹۳-۹۴
۲۹ نظارت پروژه های شهرک های صنعتی مازندران شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ۱۳۹۴
۳۰ نظارت پروژه های شهرک های صنعتی مازندران شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ۱۳۹۴-۹۵
۳۱ خدمات طراحی کانال هدایت آبهای سطحی بسمت دریا همراه با آبنما و میدان بتنی سازمان منطقه آزاد انزلی ۱۳۹۵
۳۲ مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه آبرسانی و آبیاری فضای سبز و مصارف عمومی با آب خام شهر لاهیجان شهرداری لاهیجان ۱۳۹۵
۳۳ مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه آبرسانی و آبیاری فضای سبز و مصارف عمومی با آب خام شهر رضوانشهر شهرداری رضوانشهر ۱۳۹۵
۳۴ مطالعات مرحله اول و نقشه برداری و مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری خط انتقال فاضلاب روستای بیجاربنه بالا شرکت آبفار گیلان ۱۳۹۵
۳۵ خدمات فاز سوم نظارت پروژه های ویرمونی آستارا و پاشاکی لاهیجان شرکت آبفار گیلان ۱۳۹۶
۳۶ مطالعات و تهیه نقشه ها و مشخصات فنی در پروژه های حفر چاه، طرح برق و پروژه های آبرسانی شرکت آبفار مازندران ۱۳۹۶-۹۷
۳۷ مطالعات مرحله اول و دوم پروژه آبرسانی واقع در بندرج شهرستان ساری و جنید و لاکپل شهرستان قائم شهر شرکت آبفار مازندران ۱۳۹۷
۳۸ مطالعات مرحله اول و دوم ایجاد تاسیسات فاضلاب روستای پلنگ پشت شهرستان شفت شرکت آبفار گیلان ۱۳۹۷
۳۹ مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی مجتمع روستای چماچا شهرستان شفت شرکت آبفار گیلان ۱۳۹۷
۴۰ مطالعات طرح تکمیل پارک حاشیه ای خیابان جوان حد فاصل پل زرجوب تا پل تختی شهرداری رشت ۱۳۹۷
۴۱ مطالعات فاز اول و دوم ایجاد تاسیسات فاضلاب روستای امامزاده ابراهیم شهرستان شفت شرکت آبفار گیلان ۱۳۹۷
۴۲ تهیه طرح و اسناد مناقصه تامین آب (حفر چاه) و برق رسانی ایستگاههای پمپاژ پروژه های آبرسانی سطح استان مازندران شرکت آبفار مازندران ۱۳۹۷
۴۳ خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه های آب و فاضلاب روستایی مازندران واقع در شهرستانهای نکا و میاندرود شرکت آبفار مازندران ۱۳۹۷
۴۴ خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه های آب و فاضلاب روستایی مازندران واقع در شهرستان ساری شرکت آبفار مازندران ۱۳۹۷
۴۵ خدمات نظارت کارگاهی پروژه مخزن ۲۵ متر مکعبی بیمارستان رسول اکرم بیمارستان حضرت رسول اکرم رشت ۱۳۹۷
۴۶ خدمات مشاوره ،طراحی ترسیم نقشه های اجرایی فونداسیون، پایه و تانک مخزن هوایی آب بیمارستان بیمارستان رسول اکرم ۱۳۹۸
۴۷ مطالعات مرحله اول و دوم روستا های زون چهارم استان مازندران شرکت آبفار مازندران ۱۳۹۸
۴۸ خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه آب و فاضلاب رو ستایی مازندران شهرستانهای گلوگاه ،بهشهر،نکا و میاندرود (ناحیه ۱) شرکت آبفار مازندران ۱۳۹۸
۴۹ خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه آب و فاضلاب رو ستایی مازندران شهرستان ساری (ناحیه ۲) شرکت آبفار مازندران ۱۳۹۸
۵۰ خدمات نظارت عالیه و کارگاهی ،احداث شبکه های فرعی آبیاری وزهکشی در سطح شهرستانهای لاهیجان،آستانه،سیاهکل ،لنگرود،رودسر و رودبار سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ۱۳۹۸
۵۱ خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های آب و فاضلاب روستایی استان مازندران واقع در شهرستان ساری (ناحیه ۲) شرکت آبفار مازندران ۱۳۹۸
۵۲ خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های آب و فاضلاب روستایی استان مازندران واقع در شهرستانهای بهشهر، گلوگاه و …(ناحیه ۱) شرکت آبفار مازندران ۱۳۹۸
۵۳ نقشه برداری و مطالعه پروژ اصلاح و جابجایی خطوط لوله آب معارض با پل در حال احداث خور آباد شرکت آبفار قم ۱۳۹۸
۵۴ نظارت بر پروژه های آبرسانی روستایی مجتمع قمرود و جعفرآباد شهرستان قم شرکت آب و فاضلاب قم ۱۳۹۹
۵۵ انجام مطالعات تعمیرات اساسی تصفیه خانه صنعتی و بهداشتی محوطه بندری و کوی ۲۲ بهمن بندر انزلی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان ۱۳۹۹
۵۶ خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های آب روستاهای واقع در شهرستانهای ساری ،میاندرود ،نکا،بهشهروگلوگاه شرکت آب و فاضلاب مازندران ۱۳۹۹
۵۷ خدمات نظارت کارگاهی پروژه حفاظت از مخازن بیمارستان رسول اکرم رشت بیمارستان رسول اکرم رشت ۱۳۹۹-۴۰۰
۵۸ ارایه خدمات نظارت قبل از اجرا،حین اجرا و پس از اجرای پروژه تعمیرات اساسی تصفیه خانه صنعتی و بهداشتی محوطه بندری و کوی مسکونی ۲۲ بهمن بندر انزلی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان ۱۴۰۰
۵۹ خدمات نظارت پروزه تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نالکیاشر لنگرود شرکت شهرکهای صنعتی گیلان ۱۴۰۰
۶۰ نظارت کارگاهی و عالیه شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب روستای بیجاربنه بالای لاهیجان دهیاری بیجاربنه بالا ۱۴۰۰
۶۱ ابلاغ قرارداد خدمات تکمیلی و توسعه ای مطالبات مخزن ۳۰۰۰متر مکعبی پیلام سانک املش شرکت آب و فاضلاب استان گیلان ۱۴۰۱
۶۲ طراحی محوطه سازی و جمع آوری آبهای سطحی مجتمع مسکونی پارمیس مجتمع مسکونی پارمیس ۱۴۰۱
۶۳ خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های آبرسانی روستایی شهرستانهای ساری ،نکا،بهشهر و گلوگاه شرکت آب و فاضلاب استان مازندران ۱۴۰۲
۶۴ مشاوره جهت طراحی سیستم تصفیه خانه فاضلاب شرکت سیمان خزر ۱۴۰۲
۶۵ مطالعه مرحله اول و دوم آبرسانی به ۳۳ روستای شهرستانهای رشت ،خمام ،صومعه سراو شفت شرکت آب و فاضلاب استان گیلان ۱۴۰۲
۶۶ ارایه خدمات مطالعات،طراحی آبرسانی به عشایردر سطح ۳ سامان عرفی واقع در نقاط ییلاقی شهرستان تالش در استان گیلان اداره امور عشایر استان گیلان ۱۴۰۲
۶۷ مطالعه تهیه برنامه اجرایی تامین منابع آب در شهرکها و نواحی صنعتی شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان ۱۴۰۲
۶۸ مطالعات آب بدون درآمد شهر لاهیجان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان ۱۴۰۲
۶۹ خدمات تکمیلی نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات باقیمانده پروژه شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب روستای بیجار بنه بالای لاهیجان دهیاری بیجار بنه بالای لاهیجان ۱۴۰۲