بنام خدا

پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب  ایران

نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب به عنوان بزرگترین رویداد صنعتی و  تجاری کشور ، با حضور جمع زیادی از شرکتهای  توانمند  داخلی  در زمینه صنعت آب و فاضلاب  برگزار  گردید .   این فرصت  مناسبی بود   تا از نزدیک  جدیدترین  محصولات  شرکتهای  فعال  در این صنعت توسط کارشناسان   شرکت مهندسین مشاور شهرآب خزر  مورد بازدید قرار گیرد . بیشترین تجهیزاتی که ارایه  شده بود شامل لوله و اتصالات پلیمری ، تصفیه  فیلتراسیون و آب شیرین کن، لوله و اتصالات، شیر الات، پمپ ها  و سیستم  های  ابزار دقیق  و همچنین  سیستم های اندازه گیری  و تجهیزات آزمایشگاهی آب و فاضلاب بوده است