خط مشی
در دنیای امروز برنامه ریزی یکی از مهمترین پایه های موفقیت و پیشرفت تمامی سازمان ها، مجموعه ها، مؤسسات و شرکت هاست. سازمان های موفق صرفاً با تنظیم یک برنامه ریزی استراتژیک و مشخص نمودن اهداف خود در قالب اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و تلاش در جهت تبیین و جاری نمودن آن در تمام بخش های سازمان خواهند توانست به موفقیت و پیشرفت مطلوب نزدیک شوند. در کشور ما با توجه به افزایش چشمگیر تعداد شرکت های مهندسین مشاور در سالیان اخیر و در نتیجه رقابت تنگاتنگ در فراخوان ها و مناقصات، طبعاً شرکت هایی موفق خواهند بود که هم در مرحله اخذ پروژه و هم در مرحله انجام آن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی ها و تکیه بر توان پرسنل مجرب و همچنین ارتقاء سطح علمی و فنی سازمان بتوانند رضایت کارفرمایان را در انجام پروژه کسب نمایند.
شرکت مهندسین مشاور شهرآب خزر که از سال ۱۳۸۲ و با اخذ صلاحیت در ۴ تخصص:
تاسیسات آب و فاضلاب
خطوط انتقال نفت و فشار گاز
نقشه برداری زمینی
شبکه های آبیاری و زهکشی
مشغول بکار گردیده نیز بر همین اساس قصد دارد تا با تکیه بر تجربه ۳ پروژه ملی و انجام بیش از ده ها پروژه در ۲۱ استان کشور و همچنین توانمندی ارزشمند کارشناسان متخصص خود نسبت به ایجاد بازارهای کار جدید و بهبود کیفیت خدمات مورد نظر مشتریان اقدام نماید تا بتواند در زمینه انجام پروژه ها گوی سبقت را از رقبای خود بریابد و به موفقیت های بیشتری دست یابد.
در این راه رئوس برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شرکت مهندسین مشاور شهرآب خزر که به تأیید هیئت مدیره و مدیریت ارشد سازمان رسیده بدین شرح می باشد.
اهداف کوتاه مدت
 1. شناسایی نیازهای آموزشی پرسنل و تنظیم تقویم آموزشی
 2. آموزش نیروی انسانی در دوره های تخصصی کوتاه مدت برون سازمانی
 3. آموزش نیروی انسانی از طریق به اشتراک گذاری دانش در درون سازمان
 4. پرورش متخصصان جدید در زمینه های تخصصی مختلف با توجه به نیازهای شرکت
 5. تلاش در جهت بهبود عملکرد پرسنل و افزایش راندمان کاری آن ها
 6. بروزرسانی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در بخش های فنی و اداری و در صورت لزوم تقویت و ارتقاء آن
 7. ارتقاء سیستم اداری سازمان، قراردادهای پرسنل، حقوق و دستمزد و …
 8. بهبود کیفی پروژه های در دست انجام در جهت جلب نظر کارفرمایان از طریق رعایت استانداردهای ملی و بین المللی
 9. اهتمام به جهت اتمام پروژه های در دست انجام در زمان مقرر در جهت جلب نظر کارفرمایان
 10. مستندسازی و اطلاع رسانی فعالیت های انجام شده و در حال انجام شرکت از طریق وب سایت و سایر فضاهای مجازی
 11. پشتیبان گیری دوره ای از اطلاعات شرکت در مکان مناسب
 12. شناسایی توانمندی های شرکت و تلاش به جهت ورود به بازارهای جدید پروژه ها بر اساس صلاحیت های شرکت
 13. تلاش در جهت عقد قراردادهای جدید از طریق شرکت در مناقصات
 14. توجه به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار در مطالعات پروژه ها
اهداف میان مدت
 1. عضویت در مجامع علمی، فنی و حرفه ای و تخصصی
 2. حضور در سمینارها، کنفرانس های علمی (داخلی و خارجی) جهت ارتقاء سطح علمی فعالیت های سازمان
 3. انتشار کتب و نشریات تخصصی در زمینه فعالیت های تخصصی شرکت
 4. برپایی بخش آموزش در سازمان به جهت سازماندهی حضور کارشناسان در دوره های مورد نیاز در داخل و خارج سازمان
 5. استفاده از خرد جمعی و مشورت در برنامه های جاری شرکت
 6. ارائه طرح های پژوهشی و تحقیقاتی و تدوین مقاله های علمی و پژوهشی در زمینه فعالیت های تخصصی شرکت
 7. برنامه ریزی جهت دستیابی به سطح بالای بهره وری
 8. برنامه ریزی جهت ایجاد نظام مبادله اطلاعات و مشارکت در خدمات با شرکت های مشابه با حفظ و رعایت امانت داری
 9. توسعه قراردادها با ایجاد بازارهای جدید
 10. توسعه کیفیت پروژه ها با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی و خواسته های کارفرمایان
 11. دستیابی به روش های نوین انجام مطالعات و ارائه خدمات کارشناسی و فنی
 12. توسعه متوازن بر اساس نیازهای جدید جامعه مهندسی و کارفرمایان
 13. برنامه ریزی جهت ورود به پروژه ها با شرکت های مشاور به صورت مشارکت
 14. برنامه ریزی جهت ورود به پروژه های طرح و اجرا با شرکت های پیمانکار به صورت مشارکت
 15. اخذ صلاحیت پدافند غیرعامل با توجه به نگاه ویژه کارفرمایان به رعایت این موضوع در طراحی ها
 16. استقرار اتوماسیون اداری در شرکت
اهداف ما
اهداف بلندمدت
 1. ورود به بازارهای جدید با توجه به نیازهای جامعه از طریق اخذ صلاحیت های مربوط
 2. ارتقاء سطح کیفی خدمات مشاور برای جلب نظر کارفرمایان از طریق استفاده از روش های جدید
 3. بهبود روش های مهندسی از طریق ارتباط با مراکز علمی، مشاورین خارجی و دانشگاه های داخلی و خارجی
 4. شرکت در مناقصات بین المللی و ارائه خدمات برون مرزی و صدور خدمات مهندسی
 5. ایجاد آرشیو معتبر اسناد و مدارک فنی و علمی مطابق با استانداردهای بین المللی
 6. تدوین استانداردهای مرتبط با مهندسی آب و فاضلاب و نفت و گاز
 7. افزایش فضای کار گروهی و مدیریت مشارکتی در انجام پروژه ها
 8. برقراری رابطه اصولی بین منافع پرسنل، شرکت و کارفرمایان
 9. ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان و مدیران برای ارائه خدمات مهندسی برتر و پویا
 10. برقراری تعامل فعال و مؤثر بین کلیه فعالیت های شرکت به منظور رسیدن به رشد متوازن و پایدار
 11. ارتقای امنیت شغلی، مالی و اقتصادی پرسنل
 12. تمرکز ویژه به بحث ارتباطات از طریق حرفه ای سازی وب سایت شرکت
 13. مد نظر قرار دادن بهینه سازی مصرف انرژی، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار و ایمنی به عنوان اصول اساسی شرکت در طراحی ها و همچنین نظارت بر پروژه ها